Vind 3 dagar

Vind 3 dagar

Vad betyder pilarna på kartan?

1

2

5

7

10

12

15

20

25

32

meter per sekund

Vindhastighet

Risk för medelvindar över 10 m/s: 95%
Risk för medelvindar över 14 m/s: 80%

Söndag kväll
N-NO 11 till 15 m/s. Snöbyar. God till måttlig sikt.

Söndag natt
N-NO 11 till 15 m/s. Snöbyar. God till måttlig sikt.

Måndag förmiddag
N-NO 10 till 14 m/s. Snöbyar. God till måttlig sikt.

Måndag eftermiddag
N-NO 10 till 14 m/s. Snöbyar. God till måttlig sikt.

Kustväder hela Sverige

Riktigt kall luft täcker hela landet och temperaturerna sträcker sig idag från omkring 5 minusgrader i Götaland och Svealand ner mot 10-20 minusgrader i Norrland. I den nordostliga vinden bildas snöbyar över Östersjön och Bottenhavet och snöbyarna drar in mot framförallt de östra delarna av Götaland, östra Svealand och mot Gävleborgs län. Det förekommer även en del Väner- och Vättersnö. Lokalt kan det bli ganska stora snömängder. I samband med snöbyarna är det såklart också en del moln men i övrigt mest klart väder. Ingen större förändring sker i vädret till måndagen, utan fortsatt mest klart och smällkallt med snöbyar i öster.