Annons

Kalmar län utom Öland

Meddelande
Risk för vattenbrist

Grundvatten - små magasin: Låga nivåer i små magasin.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för skogsbrand

Händelsebeskrivning: Risken för bränder i skog och mark är fortsatt stor eller lokalt extremt stor. Brandrisken dämpas under dagen i samband med regn och skurar.

Var: Östra delen av Götaland.

Hur kan det påverka mig: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.