Annons

Kalmar län utom Öland

Gul varning
Snöfall

Händelsebeskrivning: Fram till fredag förmiddag snöfall som kan vara ymnigt.

Var: Norra Jönköpings län, norra Kalmar län, södra Östergötland.

Hur kan det påverka mig: Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

Kommentar: Prognosen är något osäker för kustlandet under fredagen och här kan det fortsätta vara ymnigt snöfall även under dagen på fredag.

Vad händer: Tidvis kraftigt snöfall eller blötsnö fram till fredag förmiddag. Totalt 5-10 cm, lokalt 15 cm.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.