Jönköpings län,västra delen utom syd om Vättern

Varning klass 1
Plötslig ishalka

Onsdag morgon och förmiddag regn som kan vara underkylt eller falla på kalla vägbanor. Frampå dagen stigande temperatur och därmed avtagande halkrisk.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI