Jönköpings län,västra delen utom syd om Vättern

Varning klass 1
Plötslig ishalka

Natt mot onsdag snö som övergår allt mer i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI