Solgenån

Varning klass 1
Höga flöden

Var: Solgenån När: Flödena sjunkande och över klass 1-nivå under vecka 14. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd samt mycket höga vattenstånd i sjöar. Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Varning klass 1
Byvind

När: Torsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: Sydvästlig byvind på 21-24 m/s Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.