Annons
Idag lör sön mån Säsong
Björk mar-jun
Ek maj-jun
Bok maj-maj
Gräs maj-sep
Sälg/vide apr-jun
Al Inga halter. Säsong ≈ feb-apr.
Alm Inga halter. Säsong ≈ mar-maj.
Gråbo Inga halter. Säsong ≈ jul-sep.
Hassel Inga halter. Säsong ≈ feb-maj.
Malörts­ambrosia Inga halter. Säsong ≈ sep-okt.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Annons

Pollenkarta

Idag 20 maj

Björk

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Jönköping (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Mätstation: Jönköping (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet