Jämtlands län utom fjällen

Allvarlig risk
Gräsbrand

När: Söndag eftermiddag Var: I nordöstra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: Måndag eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI