Jämtlands län utom fjällen

Allvarlig risk
Skogsbrand

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor.

Gäller fr.o.m.

Risk
Meddelande höga temperaturer

Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI