Hallands län

Varning klass 1
Höga temperaturer

När: Till och med söndag Var: I hela området Intensitet: Den maximala dagstemperaturen kan nå 30 grader eller mer Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.