Annons

Gotlands län

Meddelande
Risk för skogsbrand

Händelsebeskrivning: Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor.

Var: Risken är extremt stor vid sydligaste samt nordligaste Gotland.

Hur kan det påverka mig: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för vattenbrist

Vattendrag: Låga flöden i Gotlands läns nordöstra kustområde.

Grundvatten - stora magasin: Låga nivåer i stora magasin.

Grundvatten - små magasin: Låga nivåer i små magasin.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Höga temperaturer

Händelsebeskrivning: Dagstemperaturer på 26 till 30 grader väntas från och med torsdag och några dagar framåt.

Var: Gotland utom nära de södra och västra kusterna

Hur kan det påverka mig: Stor ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.

Vad händer: Dagstemperatur mellan 26 till 30 grader väntas i resten av veckan, under torsdagen till en början bara i nordöstra Gotland. Värmen kan dröja kvar även nästa vecka men prognosen är då mer osäker.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.