Gotlands län

Allvarlig risk
Skogsbrand

Risken för skogsbränder är lokalt stor eller mycket stor.

Gäller fr.o.m.

Mellersta Östersjön

Varning klass 1
Kuling (14-17 m/s)

Natt till torsdag, i södra delen, nordost ca 15 m/s.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige