Annons

Gotlands län

Meddelande
Risk för skogsbrand

Händelsebeskrivning: Risken för bränder i skog och mark är stor.

Var: Under måndagen främst södra Gotland, från och med tisdag hela Gotland

Hur kan det påverka mig: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Kommentar: Tidvis kan skurar kortvarigt sänka risken

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för vattenbrist

Grundvatten - stora magasin: Låga nivåer i stora magasin.

Grundvatten - små magasin: Låga nivåer i små magasin.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.