Gävleborgs län inland

Varning klass 1
Isbeläggning, underkylt regn

När: Fram till fredag förmiddag Var: Norra delen Intensitet: - Kommentar: Regn eller snöblandat regn på kalla vägbanor.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.