Idag tis ons tor Säsong
Alm mar-maj
Sälg/vide apr-jun
Al feb-apr
Hassel feb-maj
Björk mar-jun
Bok maj-maj
Ek maj-jun
Gräs maj-sep
Gråbo jul-sep
Malörts­ambrosia sep-okt

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Pollenkarta

Idag 19 april

Alm

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Gävle (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Mätstation: Gävle (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet