Vattentemperatur

Ons 15 jul
Vattentemp Rapporterat av
02:00
20,0°
Havs- och vatten­myndigheten
2019 - Ons 10 jul
02:00
20,0°
Havs- och vatten­myndigheten