Annons

Dalarnas län utom Dalafjällen

Meddelande
Risk för gräsbrand

Händelsebeskrivning: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor.

Var: Nordvästra Svealand och snöfria delar av Norrland

Hur kan det påverka mig: Stor risk för att gräsbrand uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

Kommentar: Lägre risk i delar av Norrland där molnen ligger tätare.

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Risk för skogsbrand

Händelsebeskrivning: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Vid Bohuskusten lokalt extremt stor.

Var: Större delen av Götaland och Svealand samt sydöstra Norrland.

Hur kan det påverka mig: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.