Blekinge län

Risk
Brandvarning

När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Meddelande
Höga temperaturer

När: Från torsdag till och med söndag Var: Hela området Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.