Blekinge län

Risk
Brandvarning

När: På dagarna under måndag och tisdag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.