Blekinge län

Allvarlig risk
Skogsbrand

När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: -

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI