Ronnebyån

Varning klass 1
Höga flöden

Flödena har minskat under veckan som var, men enligt prognos kommer de åter att stiga under resten av januari månad.

Gäller fr.o.m.

Varning klass 1
Höga flöden

Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande, men de väntas bli kvar på klass 1 nivån till slutet av januari månad.

Gäller fr.o.m.

Varning klass 1
Höga flöden

Flödet är sjunkande och är nu under klass 1-nivån men väntas åter stiga till klass 1 i mitten av veckan.

Gäller fr.o.m.

Varning klass 1
Höga flöden

Flödet har kulminerat och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Flödet väntas ligga kvar på klass 1-nivå under januari månad.

Gäller fr.o.m.

Varning klass 1
Höga flöden

Flödena är avtagande men väntas stiga igen om ett par dagar och ligga på klass 1-nivå fram till slutet av januari.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI