Östergötlands län

Allvarlig risk
Skogsbrand

I den södra och östra delen är risken för bränder i skog och mark stor.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI