Presenteras av

Idag tis ons tor Säsong
Sälg / vide apr-jun
Björk mar-jun
Al Ingen mätning. Säsong ≈ feb-apr.
Alm Ingen mätning. Säsong ≈ mar-maj.
Bok Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj.
Ek Ingen mätning. Säsong ≈ maj-jun.
Gräs Ingen mätning. Säsong ≈ maj-sep.
Gråbo Ingen mätning. Säsong ≈ jul-sep.
Hassel Ingen mätning. Säsong ≈ feb-maj.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Visa pollenart

Sälg / vide

24 apr - 29 apr

Risk för höga halter

= Liten/ingen

= Förhöjd

= Stor

Mätstation: Nässjö (mätstationen närmast)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet