Östergötlands län

Allvarlig risk
Skogsbrand

Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor.

Gäller fr.o.m.

Varning klass 2
Extremt höga temperaturer

I den östra delen åtminstone fram till och med lördag väntas den maximala dagstemperaturen bli 30 grader eller högre. I den västra delen väntas temperaturer mellan 26 och 29 grader. Därefter fortsatt varmt med temperaturer över 26 grader.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI