Idag tis ons tor Säsong
Björk mar-jun
Sälg/vide apr-jun
Al feb-apr
Alm mar-maj
Hassel feb-maj
Bok Inga halter. Säsong ≈ maj-maj.
Ek Inga halter. Säsong ≈ maj-jun.
Gräs Inga halter. Säsong ≈ maj-sep.
Gråbo Inga halter. Säsong ≈ jul-sep.
Malörts­ambrosia Inga halter. Säsong ≈ sep-okt.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Pollenkarta

Idag 19 april

Björk

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Eskilstuna (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Mätstation: Eskilstuna (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet