Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

20°

-

5

Februari

70%

22°

-

5

Mars

64%

26°

-

6

April

66%

31°

-

4

Maj

73%

37°

-

2

Juni

81%

40°

-

0

Juli

78%

42°

-

0

Augusti

82%

41°

-

0

September

84%

39°

-

0

Oktober

84%

34°

-

0

November

79%

28°

-

2

December

69%

22°

-

5