Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-21°

-

20

Februari

31%

-19°

-

16

Mars

41%

-10°

-

16

April

48%

-3°

-

14

Maj

40%

-

15

Juni

39%

14°

-

15

Juli

50%

20°

-

13

Augusti

38%

16°

-

16

September

26%

-

18

Oktober

18%

-2°

-

21

November

14%

-12°

-

22

December

5%

-17°

-

20