Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-8°

-

19

Februari

30%

-6°

-

15

Mars

37%

-

14

April

44%

10°

-

13

Maj

54%

19°

-

12

Juni

55%

22°

-

14

Juli

53%

24°

-

14

Augusti

52%

22°

-

13

September

40%

16°

-

14

Oktober

26%

-

15

November

15%

-

18

December

12%

-4°

-

21