Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-7°

-

19

Februari

29%

-5°

-

15

Mars

35%

-

15

April

41%

10°

-

13

Maj

52%

19°

-

13

Juni

54%

22°

-

14

Juli

53%

23°

-

15

Augusti

52%

22°

-

13

September

41%

16°

-

14

Oktober

28%

-

15

November

15%

-

18

December

12%

-4°

-

21