Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-13°

-

19

Februari

40%

-11°

-

14

Mars

47%

-2°

-

13

April

52%

-

12

Maj

51%

16°

-

14

Juni

58%

23°

-

13

Juli

60%

26°

-

13

Augusti

54%

22°

-

15

September

44%

15°

-

14

Oktober

28%

-

18

November

22%

-4°

-

20

December

20%

-11°

-

20