Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-7°

-

17

Februari

33%

-6°

-

14

Mars

36%

-

13

April

45%

12°

-

11

Maj

55%

21°

-

11

Juni

58%

24°

-

12

Juli

58%

25°

-

13

Augusti

58%

24°

-

10

September

48%

18°

-

11

Oktober

34%

-

14

November

18%

-

17

December

16%

-4°

-

20