Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-12°

-

19

Februari

36%

-10°

-

15

Mars

45%

-1°

-

14

April

48%

-

13

Maj

51%

15°

-

14

Juni

53%

21°

-

16

Juli

53%

23°

-

16

Augusti

47%

19°

-

16

September

37%

13°

-

16

Oktober

24%

-

19

November

21%

-4°

-

19

December

16%

-10°

-

19