Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-12°

-

20

Februari

36%

-9°

-

15

Mars

43%

-1°

-

14

April

48%

-

13

Maj

52%

17°

-

14

Juni

54%

22°

-

16

Juli

52%

24°

-

16

Augusti

47%

20°

-

15

September

37%

14°

-

16

Oktober

22%

-

20

November

19%

-3°

-

20

December

16%

-9°

-

20