Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-11°

-

15

Februari

38%

-8°

-

12

Mars

46%

-

10

April

50%

10°

-

11

Maj

52%

17°

-

13

Juni

54%

22°

-

15

Juli

53%

24°

-

15

Augusti

48%

21°

-

15

September

39%

14°

-

14

Oktober

26%

-

16

November

23%

-3°

-

15

December

18%

-9°

-

14