Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

13

Februari

31%

-

12

Mars

32%

-

13

April

41%

15°

-

12

Maj

47%

21°

-

14

Juni

53%

25°

-

14

Juli

54%

27°

-

11

Augusti

58%

27°

-

10

September

52%

22°

-

10

Oktober

44%

15°

-

11

November

31%

-

12

December

28%

-

13