Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

13

Februari

32%

-

12

Mars

32%

-

13

April

40%

15°

-

12

Maj

46%

20°

-

14

Juni

53%

24°

-

14

Juli

55%

27°

-

11

Augusti

59%

26°

-

10

September

52%

22°

-

10

Oktober

44%

14°

-

11

November

31%

-

12

December

28%

-

13