Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-7°

-

16

Februari

31%

-6°

-

12

Mars

38%

-

11

April

51%

13°

-

8

Maj

56%

22°

-

8

Juni

59%

26°

-

10

Juli

61%

28°

-

10

Augusti

57%

26°

-

8

September

42%

20°

-

9

Oktober

34%

10°

-

10

November

21%

-

13

December

20%

-4°

-

17