Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-9°

-

18

Februari

34%

-8°

-

13

Mars

40%

-1°

-

12

April

50%

11°

-

10

Maj

58%

21°

-

9

Juni

58%

24°

-

12

Juli

59%

26°

-

11

Augusti

57%

24°

-

10

September

45%

18°

-

11

Oktober

31%

-

14

November

19%

-

16

December

19%

-6°

-

18