Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-8°

21

Februari

48%

-8°

18

Mars

47%

-2°

17

April

44%

15

Maj

40%

10°

16

Juni

37%

14°

15

Juli

32%

17°

13°

16

Augusti

33%

19°

16°

17

September

46%

17°

15°

16

Oktober

46%

10°

10°

18

November

38%

19

December

35%

-4°

21