Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-7°

-

18

Februari

32%

-6°

-

15

Mars

36%

-

14

April

42%

10°

-

13

Maj

52%

20°

-

12

Juni

55%

23°

-

13

Juli

53%

24°

-

15

Augusti

52%

23°

-

13

September

43%

17°

-

13

Oktober

30%

-

15

November

17%

-

18

December

14%

-4°

-

21