Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-3°

-

16

Februari

29%

-2°

-

13

Mars

35%

-

12

April

46%

15°

-

11

Maj

57%

22°

-

11

Juni

60%

26°

-

11

Juli

65%

28°

-

9

Augusti

66%

27°

-

8

September

62%

22°

-

8

Oktober

45%

13°

-

9

November

22%

-

13

December

15%

-

18