Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-2°

-

15

Februari

31%

-1°

-

12

Mars

35%

-

11

April

47%

16°

-

10

Maj

59%

23°

-

10

Juni

62%

27°

-

11

Juli

66%

29°

-

9

Augusti

66%

28°

-

8

September

62%

22°

-

8

Oktober

46%

14°

-

9

November

23%

-

13

December

16%

-

17