Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-10°

-

20

Februari

33%

-8°

-

14

Mars

41%

-2°

-

13

April

48%

-

12

Maj

56%

19°

-

11

Juni

56%

23°

-

14

Juli

56%

25°

-

13

Augusti

55%

22°

-

12

September

41%

16°

-

14

Oktober

25%

-

17

November

16%

-1°

-

18

December

15%

-7°

-

19