Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-10°

-

19

Februari

32%

-8°

-

14

Mars

40%

-2°

-

13

April

49%

-

11

Maj

56%

19°

-

11

Juni

57%

23°

-

13

Juli

57%

25°

-

12

Augusti

55%

23°

-

11

September

42%

16°

-

12

Oktober

28%

-

15

November

18%

-1°

-

17

December

16%

-6°

-

19