Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-6°

-

12

Februari

38%

-5°

-

12

Mars

39%

-

13

April

43%

-

14

Maj

48%

14°

-

18

Juni

55%

18°

-

16

Juli

62%

22°

-

11

Augusti

64%

22°

-

10

September

61%

17°

-

9

Oktober

51%

-

10

November

38%

-

11

December

34%

-3°

-

12