Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

12

Februari

30%

-

11

Mars

33%

-

12

April

41%

16°

-

12

Maj

47%

21°

-

14

Juni

53%

25°

-

14

Juli

54%

28°

-

11

Augusti

57%

28°

-

10

September

53%

23°

-

9

Oktober

44%

16°

-

10

November

30%

-

11

December

26%

-

12