Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-36°

-

17

Februari

49%

-28°

-

13

Mars

63%

-10°

-

10

April

58%

-

8

Maj

51%

14°

-

10

Juni

53%

23°

-

12

Juli

53%

26°

-

12

Augusti

48%

22°

-

12

September

40%

13°

-

12

Oktober

33%

-2°

-

17

November

34%

-23°

-

18

December

13%

-34°

-

18