Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

4%

-33°

-

15

Februari

29%

-30°

-

13

Mars

58%

-22°

-

10

April

61%

-10°

-

9

Maj

42%

-

10

Juni

43%

14°

-

11

Juli

40%

18°

-

13

Augusti

35%

14°

-

13

September

27%

-

13

Oktober

23%

-8°

-

17

November

13%

-24°

-

15

December

2%

-31°

-

14