Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-14°

-

22

Februari

23%

-12°

-

18

Mars

32%

-4°

-

17

April

43%

-

15

Maj

40%

-

14

Juni

43%

16°

-

14

Juli

45%

21°

-

14

Augusti

35%

16°

-

18

September

24%

10°

-

18

Oktober

15%

-

22

November

8%

-6°

-

22

December

5%

-10°

-

23