Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

12

Februari

28%

-

12

Mars

32%

-

12

April

41%

16°

-

11

Maj

47%

22°

-

13

Juni

53%

26°

-

13

Juli

54%

29°

-

11

Augusti

57%

28°

-

10

September

52%

23°

-

9

Oktober

43%

16°

-

10

November

28%

-

11

December

24%

-

13