Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

12

Februari

28%

-

12

Mars

31%

-

11

April

42%

17°

-

11

Maj

47%

22°

-

13

Juni

53%

26°

-

13

Juli

54%

29°

-

10

Augusti

56%

28°

-

10

September

52%

23°

-

9

Oktober

43%

16°

-

10

November

28%

-

11

December

23%

-

13