Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-6°

-

10

Februari

36%

-6°

-

11

Mars

38%

-

13

April

44%

-

13

Maj

48%

13°

-

16

Juni

57%

18°

-

13

Juli

63%

22°

-

9

Augusti

64%

22°

-

8

September

62%

17°

-

8

Oktober

51%

-

10

November

41%

-

10

December

37%

-3°

-

10