Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

9

Februari

29%

-

9

Mars

30%

-

9

April

44%

16°

-

7

Maj

48%

20°

-

8

Juni

55%

26°

-

6

Juli

56%

29°

-

5

Augusti

56%

28°

-

5

September

50%

24°

-

6

Oktober

43%

17°

-

9

November

33%

11°

-

8

December

33%

-

8